Προτεινόμενα συγγράμματα:
1. Μπακάκου-Ορφανού, Α. (2005). Η λέξη της Νέας Ελληνικής στο γλωσσικό σύστημα και στο κείμενο. Αθήνα:Αυτοέκδοση.
2. Ξυδόπουλος, Γ. (2008). Λεξικολογία: Εισαγωγή στην ανάλυση της λέξης και του λεξικού. Αθήνα: Πατάκη.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014, 2:54 PM