Για την επέκταση C/R ισχύει η 1-1 αντιστοιχία.

Πρόταση: Αν  L/K επέκταση σωμάτων και α ανήκει στο  L, ρίζα του f(X)  με συντελεστές από το Κ )    τότε για κάθε αυτομορφισμό σ της Aut(L/K)   το σ(α)  είναι επίσης ρίζα του  f(X).

Πρόταση: Αν L/K   πεπερασμένη επέκταση σωμάτων και   G  πεπερασμένη υποομάδα της ομάδας Aut(L/K) ,τότε ισχύει: [L:Φ(G)]=#G.

Ανάλυση των παράδειγμάτων σχετικά με την αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία των δύο συνδέσμων ή όχι.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:33 PM