Τέλεια σώματα.

Πρόταση : Κάθε σώμα χαρακτηριστικής μηδέν είναι τέλειο.

Πρόταση: Τα πεπερασμένα σώματα είναι τέλεια.

Στη διαχωρισιμόττητα ισχύει η «μεταβατικότητα».

Ορισμός (πεπερασμένων) επεκτάσεων του Galois, παραδείγματα.

Κριτήρια ελέγχου για το πότε κάποια πεπερασμένη επέκταση είναι επέκταση Galois

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:35 PM