Παραδείγματα επεκτάσεων Galois, εφαρμογή του Θεμελιώδους Θεωρήματος της Θεωρίας.

Η πρόταση της αντιστοίχησης της τομής δύο ενδιαμέσων σωμάτων καθώς και της σύνθεσης αυτών.

Το θεώρημα της ματαφοράς.

Πεπερασμένες αβελιανές ομάδες, διάφορες ιδιότητές τους, το θεμελιώες θεώρημα των πεπερασμένων αβελιανών ομάδων.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:36 PM