Υπόθεση της παραγράφου,chK=0. Ομάδα Galois ενός πολυωνύμου με συντελεστές από το K,επέκταση (σωμάτων) με ριζικά,Πολυώνυμο επιλύσιμο με ριζικά.

Αν L/K επέκταση με ριζικά και Ν η κανονική θήκη του L υπέρ το K , τότε και η επέκταση Ν/Κ είναι επέκταση  με ριζικά.

Αν L/K είναι κανονική και επέκταση με ριζικά τότε η ομάδα Galois  αυτής είναι επιλύσιμη.

Αν το πολυώνυμο f(X)ε Κ[Χ] είναι επιλύσιμο με ριζικά, τότε η ομάδα Galois αυτού είναι επιλύσιμη.(χωρίς απόδειξη αναφέρεται ότι ισχύει και το αντίστροφο. 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:39 PM