Απόδειξη του θεωρήματος ότι το κανονικό πολύγωνο Π είναι κατασκευάσιμο ακριβώς τότε όταν η ανάλυση του σε γινόμενο πρώτων παραγόντων είναι δύναμη του δύο(εννοιείται και η μηδενική) επί το γινόμενο κάποιων διακεκριμένων μεταξύ τους πρώτων αριθμών Fermat (εννοείται σε πρώτη δύναμη).

 Η γενική εξίσωση n-στού βαθμού, στοιχειώδεις συμμετρικές συναρτήσεις,

Το Θεμελιώδες Θεώρημα των Συμμετρικών Συναρτήσεων,

Η γενική εξίσωση  n-στού βαθμού  για n μεγαλύτερο ή ίσο του 5 δεν είναι επιλύσιμη με ριζικά.

Κάθε πεπερασμένη ομάδα είναι υλοποιήσιμη σαν ομάδα  Galois κάποιας επεκτάσεως L/K.

 Αντίστροφο πρόβλημα της θεωρίας  Galois

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014, 10:41 PM