Τίτλος Μαθήματος: Δομές Δεδομένων

Λέξεις - Κλειδιά: Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι, Ανάλυση αλγορίθμων, Πολυπλοκότητα

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Μάθημα Κορμού

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΗΥ-240

Διδακτικές ώρες: 6 ώρες διδασκαλίας x 13 διδακτικές εβδομάδες = 78 ώρες

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 8 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις - Πρόοδος - Ασκήσεις - Project

Ομάδα στόχος: Προπτυχιακοί φοιτητές


 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015, 4:36 PM