Γενικά στοιχεία για το μάθημα

Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Ειδική Διδακτική μεθοδολογία

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

Μέθοδος διδασκαλίας: Διδασκαλία καθ΄ έδρας.

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Παιδαγωγικό Τμήμα

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος Σπουδών: 2ο

Εξάμηνο: 4o

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΠΑΙ 148

Διδακτικές ώρες: 39 ώρες

Δομή και συχνότητα διδασκαλίας: Διαλέξεις:1 φορά την εβδομάδα

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 4 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εξετάσεις

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 31 Μάιος 2015, 7:16 μμ