Περιγραφή μαθήματος - Στόχοι

Ομάδα στόχος: Οι φοιτητές/απόφοιτοι της Σχολής Επιστημών Αγωγής , του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία..

Περιγραφή Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των αρχών, περιεχομένων, στόχων και διαδικασιών συγκρότησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατακτούν τα μικρά παιδιά στο πλαίσιο των παιδαγωγικών αλληλεπιδράσεων μέσα στο νηπιαγωγείο.

Περιεχόμενα μαθήματος:
1)Αρχές ολόπλευρης ανάπτυξης και συγκρότησης γνώσεων και δεξιοτήτων των μικρών παιδιών: αναγκαία γνώση για την ανάπτυξη καθημερινών προγραμμάτων - Διδασκαλία ή παιδαγωγική αλληλεπίδραση; - Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές ή πρακτικές με νόημα; - Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού
2)Η σημασία του σχεδιασμού και της οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος.
3)Η καταγραφή και αξιολόγηση της ανάπτυξης και μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών - αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
4)Εργασία και παιχνίδι σε ομάδες, Ο ρόλος του παιχνιδιού στη μάθηση - Ενίσχυση του προγράμματος μέσα από την εμπλοκή της οικογένειας του μικρού παιδιού.
5)Πρόγραμμα βασιζόμενο στο πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ).

6)Πρόγραμμα βασιζόμενο στο παιχνίδι, ολιστικό πρόγραμμα.

7)Διαπολιτισμικό πρόγραμμα

8)Δημιουργικό πρόγραμμα

9)Θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας

10)Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων

11)Η μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό σχολείο.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 31 Μάιος 2015, 7:20 μμ