Περιγραφή Μαθήματος: Γιατί διδάσκεται στο σχολείο η μητρική γλώσσα, εφόσον μιλιέται από τα παιδιά που ως φυσικοί ομιλητές τη χρησιμοποιούν από πολύ μικρή ηλικία;

Στόχοι Μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές διάφορες γλωσσοδιδακτικές θεωρίες και να σχολιάσουν / να σταθούν κριτικά απέναντι σε ποικίλες εφαρμογές τους στην πράξη.

Περιεχόμενα μαθήματος: Τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν έχουν έρθει στη διδακτική από το χώρο της κοινωνιο-γλωσσολογίας, όπου έχουν εμφανιστεί από τη δεκαετία του ΄70 και μετά. Συγκεκριμένα και πιο συστηματικά θα ασχοληθούμε με την επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδασκαλία, την κειμενοκεντρική προσέγγιση, τη θεωρία των Νέων Σπουδών Γραμματισμού (New Literacy Studies) και την παιδαγωγική των πολυγραμματισμών (pedagogy of multiliteracies) ακολουθώντας την αυστραλιανή σχολή (Cope & Kalantzis 2000). Ιδιαίτερα θα τονιστεί η κοινωνική διάσταση της γλώσσας που διακρίνει και τα περισσότερα από τα μοντέλα που θα εξεταστούν. Έμφαση θα δοθεί στους σκοπούς που το κάθε μοντέλο θέτει για τη διδασκαλία της γλώσσας, τα διδακτικά υλικά που επιλέγει και τους τρόπους αξιολόγησης του μαθητή που προτείνει.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015, 2:32 PM