Τίτλος μαθήματος στο Π.Σ.: Διδακτική γλωσσικών μαθημάτων

Τύποι εκπαιδευτικού υλικού: Διαφάνειες

Μέθοδος διδασκαλίας: Διδασκαλία καθ΄ έδρας.

Πρόγραμμα σπουδών στο οποίο υπάγεται: Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Επίπεδο Μαθήματος/Κύκλος Σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Κωδικός μαθήματος στο πρόγραμμα σπουδών: ΚΠΒ307

Τύπος μαθήματος: Προαιρετικό - Σεμινάριο

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Διδακτικές Μονάδες: 10 ECTS

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης: Εργασία

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015, 2:33 PM