Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. Έννοια, αντικείμενο & μέθοδοι έρευνας της Ψυχοπαιδαγωγικής της Προσχολικής Ηλικίας.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Προσδιορισμός του όρου ψυχοπαιδαγωγική και σύγκριση με άλλους συναφείς όρους, προσφδιορισμός του γνωστικού αντικειμένου και των μεθόδοων έρευνας που χρησιμοποιούνται.

  Λεξεις κλειδια: Ψυχοπαιδαγωγική, προσχολική ηλικία

 • 2. Θεωρίες ψυχολογικής ανάπτυξης του παιδιού και εφαρμογές τους στην προσχολική αγωγή: Piaget

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Εισαγωγή στις θεωρίες ανάπτυξης και παρουσίαση της θεωρίας του Piaget και των ψυχοπαιδαγωγικών εφαρμογών της στην ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού της προσοχλικής ηλικίας. Συζήτηση για πρόγραμματα προσχολικής αγωγής και το ρόλο του παιδαγωγού σύμφωνα με τη θεωρία αυτή.

  Λεξεις κλειδια: Προλειτουργικό στάδιο, φυσική γνώση, λογικομαθηαμτική γνώση, μηχανισμοί ανάπτυξης, επιτάχυνση

 • 3. Θεωρίες ψυχολογικής ανάπτυξης: Vygotsky και προσχολική αγωγή

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας, των βασικών εννοιών της καθώς και παρουσίαση των ψυχοπαιδαγωγικών συνεπειών που απορρέουν από την θεωρία του Vygotsky για την προσχολική αγωγή.

  Λεξεις κλειδια: Κοινωνικό πλαίσιο μάθησης, ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης, σκαλωσιά

 • 4. Θεωρίες ψυχολογικής ανάπτυξης: Επεξεργασία Πληροφοριών, Bruner και προσχολική αγωγή.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας της Επεξεργασία Πληροφοριών και του Bruner καθώς και των εφαρμογών της καθεμίας στην προσχολική αγωγή.

  Λεξεις κλειδια: Εργαζόμενη και μακρόχρονη μνήμη, κωδικοποίηση, αναπαράσταση της γνώσης, σπειροειδής μάθηση, μάθηση μέσω ανακάλυψης

 • 5. Θεωρίες ψυχολογικής ανάπτυξης: Gardner και προσχολική αγωγή.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας του Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη και του δασματικού σχεδίου δράσης ως παιδαγωγική εφαρμογή που βασίζεται στη θεωρία του.

  Λεξεις κλειδια: Μορφές νοημοσύνη, φασματικό σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης, γεφύρωμα

 • 6. Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: κίνητρα.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσίαση των βασικών θεωρίων για τα κίνητρα και αξιοποίηση των θεωρητικών γνώσεων στην προσχολική αγωγή

  Λεξεις κλειδια: Εσωτερικά & εξωτερικά κίνητρα, θεωρία αυτοπροσδιορισμού, κίνητρο επίτευξης

 • 7. Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: μορφές αποτελεσματική διδασκαλία.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσίαση των άμεσων και έμμεσων μορφών διδασκαλίας.

  Λεξεις κλειδια: Άμεση και έμμεση διδασκαλία

 • 8. Ατομικές διαφορές και μάθηση στην προσχολική ηλικία (στυλ μάθησης, και δημιουργικότητα).

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσίαση των διαφορετικών στύλ μάθησης (γνωστικό ύφος) και των τρόπων που μπορούν να επηρεάσουν τη μάθηση κατά την προσχολική ηλικία.
  Προσδιορισμός της αποκλίνουσας και συγκλίνουσας σκέψης, αξιολόγηση της αποκλίνουσας σκέψης και συνέπειες για την προσχολική εκπαίδευση.

  Λεξεις κλειδια: Εξαρτώμενο-μη εξαρτώμενο από το πεδίο, αναλυτικό-ολιστικό, συγκλίνουσα-αποκλίνουσα σκέψη, τεστ αποκλίνουσα σκέψης, δημιουργική προσχολική τάξη

 • 9. Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και εφαρμογές στην Προσχολική Αγωγή: γλώσσα και προσχολική αγωγη.

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Συνοπτική παρουσίαση της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού της προσχολικής ηλικίας και αξιοποίηση των θεωριών και των ερευνών για τη εκμάθηση της γλώσσας κατά την προσοχλική ηλικία.

  Λεξεις κλειδια: Ερωτήσεις παιδαγωγού, διδακτική υποστήριξη, διάλεκτοι στην τάξη

 • 10. Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Οι μορφές αξιολόγησης στην εκπαίδευση (συνεχής, διαμορφωτική, διαγνωστική) και η αξιολόγηση της μάθησης κατά την προσχολική ηλικία.

  Λεξεις κλειδια: Διδακτικοί στόχοι, μορφές αξιολόγησης