Περιγραφή εβδομάδας

 • 1. Εισαγωγή στη θεωρία της αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Εισαγωγή στη θεωρία της αξιολόγησης ως νέας επιστημονικής περιοχής και κατανόηση βασικών όρων που σχετίζονται με την αξιολόγηση.

  Λεξεις κλειδια: θεωρία αξιολόγησης

 • 2. Βασικές αρχές αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Κατανόηση της αιτίας δημιουργίας βασικών αρχών, της διαδικασία θέσπισης τους, των φορέων που ενεργοποιήθηκαν και των διαφορών που έχουν παρουσιαστεί. Ανάλυση των κοινά αποδεκτών βασικών αρχών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης διεθνώς.

  Λεξεις κλειδια: ηθικές πρακτικές αξιολόγησης

 • 3. Αντικείμενα, σκοποί και κριτήρια αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Ανάλυση και επεξήγηση των πιο συνηθισμένων όρων της αξιολόγησης. Τι είναι αντικείμενο αξιολόγησης, σκοπός αξιολόγησης, πως ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης, τι είναι το όργανο μέτρησης και τα στάνταρντ κριτηρίου. Χρήση των όρων και πως διαρθρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης βάση των όρων αυτών. Τέλος αναλύεται η σημαντικότητα και ο ρόλος τους σε κάθε αξιολόγηση.

  Λεξεις κλειδια: αντικείμενο αξιολόγησης, κριτήριο αξιολόγησης, σκοπός αξιολόγησης

 • 4. Βασικοί τύποι και λειτουργίες αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Εξετάζονται θέματα που έχουν να κάνουν με ορισμένους βασικούς τύπους αξιολόγησης όπως π.χ. 'επίσημη' - 'ανεπίσημη', 'εσωτερική' - 'εξωτερική' ή συγκεκριμένες λειτουργίες της όπως 'διαμορφωτικής χρήσης' - 'ολικής χρήσης' αξιολόγηση.

  Λεξεις κλειδια: εσωτερική αξιολόγηση, εξωτερική αξιολόγηση, ολική αξιολόγηση, διαμορφωτική αξιολόγηση

 • 5. Μοντέλα αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές κατηγοριοποίησης των διαφόρων μορφών αξιολόγησης.Η χρήση τους και η αποτελεσματικότητα τους στην εκπαίδευση. Επίσης αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις εξέλιξης των διαφόρων μοντέλων.

  Λεξεις κλειδια: αξιολόγηση σκοπών, αξιολόγηση ερήμην σκοπών, αξιολόγηση προσανατολισμένες στη διοίκηση

 • 6. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές και μοντέλα αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης, αναλυτικών προγραμμάτων κλπ

  Λεξεις κλειδια: δυναμική αξιολόγηση, συστημική αξιολόγηση, αξιολόγηση λογοδοσίας

 • 7. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζεται ότι έχει σχέση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, σύγχρονες τάσεις, συστήματα αξιολόγησης διάφορων χωρών κλπ.

  Λεξεις κλειδια: αξιολόγηση νόρμας, αξιολόγηση κριτηρίου

 • 8. Αξιολόγηση μαθητή

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Βασικές αρχές αξιολόγησης μαθητή, αμοιβές, βαθμολογία, τεστ κλπ.

  Λεξεις κλειδια: αξιολόγηση μαθητή

 • 9. Αξιολόγηση της μάθησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Αναλύεται ο ρόλος της αξιολόγησης όχι μόνο στο να καταγράψει τη μάθηση που κατακτάται, αλλά να δώσει μία νέα διάσταση στο ρόλο της αξιολόγησης για τη μάθηση

  Λεξεις κλειδια: αξιολόγηση για μάθηση, τεστ αξιολόγησης

 • 10. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης

  Αναλυτική περιγραφή ενότητας: Παρουσιάζονται οι σύγχρονες τάσεις αξιολόγησης που αντανακλούν πιο οικολογικές και ποιοτικές προσεγγίσεις.

  Λεξεις κλειδια: οικολογική αξιολόγηση, δημοκρατική αξιολόγηση, συμμετοχική αξιολόγηση