Υφιστάμενη Κατάσταση

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ήδη από το 2006, λειτουργεί κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο φιλοξενεί ηλεκτρονικά μαθήματα από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος. Το σύστημα είναι προσβάσιμο στο http://elearn.uoc.gr και βασίζεται στο ελεύθερο λογισμικό moodle (http://moodle.org).

 

Με το συγκεκριμένο σύστημα, ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει κατόπιν αιτήματος ένα χώρο μέσω του οποίου μπορεί:

  • Να διαθέσει το υλικό του μαθήματος στους φοιτητές του
  • Να εμπλέξει ενεργά τους φοιτητές στη διαδικασία του μαθήματος, αξιοποιώντας δυνατότητες όπως η δημιουργία φόρουμ, οι ζωντανές συζητήσεις (chat), η ηλεκτρονική υποβολή ασκήσεων (ομάδικών ή μη), η δημιουργία wiki, η χρήση κουίζ με ερωτήσεις διαφόρων τύπων (πολλαπλών επιλογών, αντιστοίχισης, ελεύθερου κειμένου, κ.α.).
  • Να χρησιμοποιεί εργαλεία που του παρέχει το σύστημα για να βαθμολογεί τις διάφορες δραστηριότητες και να έχει εν γένει τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης / επισκεψιμότητας του ηλεκτρονικού του μαθήματος.

 

Σημειώνεται ότι ο βαθμός πρόσβασης σε ένα μάθημα ορίζεται από τον διδάσκοντα. Συνεπώς αυτό είναι δυνατό να είναι ορατό αυστηρά μόνο σε φοιτητές του μαθήματος αλλά και είναι δυνατό να είναι ανοικτό σε όλο τον κόσμο.

 

Η ομάδα η οποία είναι υπεύθυνη για τη ανάπτυξη, διαχείριση και καθημερινή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και για την υποστήριξη των χρηστών του είναι το Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για να δημιουργηθεί ένα νέο μάθημα ή για τυχόν ερωτήματα και διευκρινήσεις, τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να στείλουν email στο helpdesk[at]uoc[dot]gr ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2810-393312.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.