Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Τα ηλεκτρονικά μαθήματα του Πανεπιστημίου φιλοξενούνται σε μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης η οποία βασίζεται στο ελεύθερο λογισμικό moodle (http://moodle.org). Καθώς το έργο εξελίσσεται, σε αυτή θα ενσωματωθεί ένα σύστημα διάθεσης βίντεο κατ’απαίτηση το οποίο θα προσφέρει διάφορες προσωποποιημένες δυνατότητες στους χρήστες. Συγχρόνως, η πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κρήτης θα συνδεθεί με μία κεντρική πλατφόρμα αναζήτησης, η οποία αναπτύσσεται από το Gunet στα πλαίσια μίας οριζόντιας δράσης της παρούσας Πρόσκλησης και θα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης μαθημάτων από το σύνολο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. 

Αφήστε μια απάντηση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.