Πώς Συμμετέχω;

Αν επιθυμείτε να ενταχθεί το μάθημα, εργαστήριο ή σεμινάριο που διδάσκετε στο έργο ώστε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών του Πανεπιστημίου, στέλνοντας email στο helpdesk[at]uoc[dot]gr ή τηλεφωνικά στο 2810-393312. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο του Τμήματός σας για το συγκεκριμένο έργο (βλ. Οργάνωση έργου).

 

Εφόσον συμμετέχετε στο έργο, ένας τεχνικός θα αναλάβει να συζητήσει μαζί σας τις απαιτήσεις και ανάγκες σας και να σας ενημερώσει για τα ζητούμενα του έργου και τις δυνατότητες της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Στη συνέχεια θα αναλάβει να προσαρμόσει το πρωτογενές υλικό το οποιο θα διαθέσετε και να το ανεβάσει στην πλατφόρμα. Ο βαθμός ενεργής συμμετοχής στη διαμόρφωση του μαθήματος στην πλατφόρμα είναι κάτι που θα το ορίσετε εσείς, αλλά οπωσδήποτε έχετε τον τελικό λόγο για το τελικό αποτέλεσμα.

 

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε επιπλέον για βιντεοσκόπηση του μαθήματος, θα προστεθεί στην παραπάνω διαδικασία η συζήτηση των λεπτομερειών και η συνεννόηση ώστε να βιντεοσκοπείται το μάθημά σας τις κατάλληλες μέρες και ώρες.

Αφήστε μια απάντηση

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.