Δοκιμή 1 Τεστ

Δοκιμή Ελληνικού Κειμένου για το έργο

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Ψηφιακά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημοσιεύτηκε στο Uncategorized
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.